Asociaţia Specialiştilor de Industrie Alimentară din România, din învăţământ, cercetare şi producţie (A.S.I.A.R.) a fost înfiinţată în octombrie 2009 ca persoană juridică de drept privat, română, fără scop patrimonial, având ca obiectiv principal promovarea industriei alimentare şi a specialiştilor de industrie alimentară din România.

 Din A.S.I.A.R. fac parte facultăţi de la instituţiile de învăţământ superior din România în care se desfăşoară programe de studii de industrie alimentară, printre cele mai reprezentative fiind următoarele:

 • Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi – Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor;
 • Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara – Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare;
 • Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca – Facultatea de Agricultură;
 • Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti – Facultatea de Zootehnie şi Facultatea de Medicină Veterinară;
 • Universitatea Lucian Blaga din Sibiu – Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului;
 • Universitatea Ştefan cel Mare Suceava – Facultatea de Inginerie Alimentară;
 • Universitatea Valahia din Târgovişte – Facultatea de Ingineria Mediului şi Biotehnologii;
 • Universitatea Aurel Vlaicu din Arad – Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului;
 • Universitatea din Oradea – Facultatea de Protecţia Mediului;
 • Universitatea de Nord din Baia Mare – Facultatea de Ştiinţe;
 • Universitatea din Craiova – Facultatea de Horticultură;
 • Universitatea Ovidius din Constanţa – Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică şi Tehnologia Petrolului;
 • Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău – Facultatea de Inginerie;
 • Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad din Iaşi – Facultatea de Zootehnie.

Pentru a întregi reprezentativitatea specialiştilor de industrie alimentară din România, a fost sprijinită înscrierea în A.S.I.A.R. a institutelor de cercetare din domeniu (ex. Institutul de Cercetări Alimentare din România, Institutul de Bioresurse Alimentare – Bucureşti) şi a multor companii producătoare.

În conformitate cu art. 8 din statut, obiectivele şi activităţile ASIAR sunt:

Obiective:

 • reprezentarea tuturor specialiştilor din industria alimentară şi sectoare conexe acesteia în relaţiile cu autorităţile naţionale şi internaţionale;
 • reprezentarea membrilor asociaţiei în cadrul ministerelor şi autorităţilor direct dependente de industria alimentară, locale, regionale, naţionale şi internaţionale (domenii: agricultură, zootehnie, biologie, biotehnologii, ecologie şi protecţia mediului, industria alimentară, alimentaţie publică, turism, medicină, economie şi dezvoltare durabilă, legislaţie agro-alimentară, comerţ, educaţie-învăţământ-cercetare şi altele);
 • iniţiative legislative în relaţia cu guvernul şi parlamentul;
 • apărarea intereselor individuale, colective, de grup şi de principiu pentru membrii ASIAR;
 • situarea industriei alimentare între priorităţile economice ale României;
 • implicarea directă în activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare şi transfer tehnologic;
 • promovarea unor principii ferme pentru asigurarea securităţii alimentare;
 • promovarea unor direcţii pentru educarea consumatorului român şi asigurarea unui consum de alimente în deplină cunoştinţă a acestuia;
 • apărarea deontologiei profesionale şi a drepturilor de proprietate industrială şi intelectuală pentru membrii asociaţiei;
 • unificarea preocupărilor şi a idealurilor profesionale ale tuturor specialiştilor de industrie alimentară şi asigurarea unui cadru coerent pentru exprimarea în relaţiile cu autorităţile;
 • dezvoltarea de colaborări cu asociaţii similare acesteia din ţară şi străinătate.

Activităţi:

 • dezbateri şi mese rotunde cu specialişti în domeniu;
 • reuniuni ştiinţifice;
 • workshop-uri;
 • congrese, conferinţe, simpozioane şi alte manifestări tehnico-ştiinţifice;
 • cursuri şi stagii de specializare;
 • publicaţii în domeniu (editare, tipărire, multiplicare);
 • înfiinţarea unei reviste de specialitate cu recunoaştere internaţională ISI;
 • cercetare ştiinţifică;
 • producţie şi distribuţie;
 • proiectare tehnologică;
 • consultanţă şi alte servicii de specialitate;
 • expertizare şi testare produse alimentare;
 • asociere în proiecte naţionale şi internaţionale;
 • colaborare cu persoane fizice/juridice;
 • realizare şi întreţinere pagină web;
 • acordarea de premii şi granturi pentru stimularea excelenţei în domeniu;
 • orice alte activităţi care duc la îndeplinirea obiectivelor asociaţiei.