Romanian Journal of Food Science

Romanian Journal of Food Science este revista ştiinţifică oficială a Asociaţiei Specialiştilor de Industrie Alimentară din România din învăţământ, cercetare şi producţie (A.S.I.A.R.), asociaţie înfiinţată în octombrie 2009 şi în care sunt reprezentate instituţiile de învăţământ superior de industrie alimentară din România, institute de cercetare şi companii producătoare din domeniu.

Revista nou înfiinţată se doreşte a fi reprezentativă la nivel naţional şi internaţional pentru activitatea ştiinţifică din domeniile ştiinţei, ingineriei şi tehnologiei alimentare.

În această revistă vor fi publicate, în limba engleză, lucrări de cercetare ştiinţifică din ţară şi din străinătate, din domeniile menţionate şi alte domenii înrudite, în urma unui proces de peer-review realizat de un comitet ştiinţific internaţional.

Guide for authors

Template paper